HOT ry on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille suunnattu liikunta- ja urheiluseura, mikä on perustettu vuonna 1997. Yhdistys pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia urheilijoita heidän harjoittelussaan sekä henkisesti että taloudellisesti. HOT järjestää jäsenilleen harjoittelumahdollisuuksia ja -paikkoja, joissa urheilijat voivat toimia avoimesti omana itsenään.

HOT:lla on säännöllistä toimintaa tällä hetkellä vain pääkaupunkiseudulla. Lisäksi seuran jäsenet osallistuvat aktiivisesti ympäri maailmaa pidettäviin HLBTIQ-urheilutapahtumiin.

Nimen alkuperäinen ja virallinen kirjoitusasu on H.O.T. ry. Nimi ei ole lyhenne mistään. HOT on itsenäinen ja riippumaton Suomen yhdistysrekisterissä oleva virallinen yhdistys (nro 171 426). Seuralla on yhdistysrekisterin edellyttämät viralliset säännöt.

HOTin jäsenmaksu on 10 € / kalenterivuosi. Jäsenyys ei velvoita osallistumaan eikä sido mihinkään. Voit liittyä myös HOTin kannatusjäseneksi. Katso lisätietoa HOTin jäsenyys- ja lajisivuilta.

Seuran suosituimmat lajit ovat aerobic, lentopallo, sähly ja sulkapallo. Uusia lajeja otetaan valikoimaan sitä mukaa kun niihin osoitetaan kiinnostusta ja lajin harrastajat esittävät sille yhteyshenkilön/vetäjän. Olet tervetullut tutustumaan harjoituksiimme.

HOT on taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. Seura on vapaaehtoisuuteen ja harrastajien omaan aktiivisuuteen perustuva järjestö. Pääperiaatteena on, että kunkin lajin harrastajat vastaavat itse kuluistaan. HOT saa kuitenkin alennusta esimerkiksi Helsingin kaupungin liikuntapaikkoista. HOTissa ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous, ja päätökset toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus. Hallitus valitaan kerrallaan vuodeksi eteenpäin keväisin pidettävässä vuosikokouksessa.

1. Miksi HLBTIQ-ihmiset tarvitsevat oman urheiluseuran?

Monet ovat kokeneet syrjintää ns. main stream -seuroissa tai koululiikuntatunneilla ja toiset eivät vain tunne oloaan riittävän turvalliseksi, jotta voisivat tulla ulos kaapista. Toisten mielestä on vain mukavaa viettää aikaa samanmielisessä porukassa – vähemmistöjen edustajille tekee hyvää tuntea välillä olevansa enemmistöä. Lisäksi urheilumaailmassa on vielä työtä tehtävänä, että tulevat sukupolvet voisivat avoimesti urheilla omina itsenään, ja HLBTIQ-urheiluseuraan kuuluminen on yksi keino vaikuttaa asiaan.

2. Onko HOTin treeneissä heteroita?

HOT on sääntöjensä mukaan tarkoitettu pääasiassa seksuaalivähemmistöihin kuuluville. Sääntö on luettavissa tervetulotoivotuksena myös sukupuolivähemmistöjen edustajille. Emme kuitenkaan syrji heteroita, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan.

3. Onko HOTilla ja Setalla jotain tekemistä keskenään?

HOT perustettiin vuonna 1997. Aikaisemmin homo- ja lesbourheilua (käytännössä miesten lentopalloa) Helsingissä tuki Helsingin seudun Seta (HeSeta), mutta säästösyistä tukeminen lopetettiin. Perustamisestaan saakka HOT on ollut itsenäinen yhdistys, mutta joka voi olla muiden yhdistysten jäsen. HOT on ollut nyt Setan jäsen 1.1.2015 alkaen. HOT saa Seta-säätiöltä taloudellista tukea.

4. Leimaudunko HOTissa homoaktivistiksi?

HOT keskittyy lähinnä urheilemiseen liittyviin kysymyksiin. Harjoituksissa ei tuoda esim. homoutta, lesboutta, biseksuaalisuutta tai trans-sukupuolisuutta erityisesti esille, mutta asiaa ei myöskään ylireagoivasti peitellä. HOTin urheilijan ei siis tarvitse olla julkihomo tms., päätös seksuaalisuutensa tai sukupuolisuutensa esille tuomisesta on jokaisen oma asia. Ryhmän olemus ei automaattisesti paljasta ulkopuoliselle sinua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaksi. HOTin salivuoroilla salit ovat yleensä ainoastaan HOTin urheilijoiden käytettävissä.

5. Mitä tapahtuu harjoituksen jälkeen? Entä jos joku ahdistelee?

HOTin harjoituksissa urheillaan, eikä keskitytä silmäpeleihin. Mahdolliset ahdistelijat saavat porttikiellon treeneihin. Mikäli häiriötä ilmenee, lajille laaditaan kirjalliset käyttäytymissäännöt. Kunkin lajin lajivetäjää on informoitu kiinnittämään asiaan huomiota. Harjoitusten jälkeinen tilanne ei eroa mitenkään muista urheilutreeneistä.

6. Voivatko naiset osallistua miesten ryhmiin ja päinvastoin?

Kyllä voivat. Jako em. ryhmiin on vain muodollinen ja useimmiten tapahtunut porukan suuruuden tai pelin luonteen vuoksi. Monet lajit ovat sekaryhmiä. Jokainen voi vapaasti päättää, missä ryhmässä käy. Käydä voi myös useammassa ryhmässä.

7. Onko HOTilla kilpaurheilijoille omat joukkueensa?

Kilpailijat ja harrastelijat toimivat samoissa treeneissä. Koska HLBTIQ-urheilijoita on niin vähän, jakoa kilpa- ja harrastelijaryhmiin ei voi tehdä. Jokaiseen lajiin ovat tervetulleita niin aloittelijat kuin enemmän harjoitelleet. Jos harjoittelijoiden määrä on riittävä, voidaan lajia alkaa harjoittaa erikseen sekä aloittelijoiden että enemmän harjoitelleiden ryhmissä. HOT ei pääsääntöisesti ole kilpaurheiluseura, vaan harjoitusten tarkoitus on mukava, liikunnallinen yhdessäolo. HOTin treeneissä on myös mahdollisuus harjoitella kilpailuja varten. Jokaisessa lajissa osallistuminen kilpailuihin on vapaaehtoista. Kilpailuihin osallistuvat urheilijat kustantavat mahdolliset kisakustannukset henkilökohtaisesti, eivätkä muut joudu millään tavalla maksajiksi.

8. Onko HOTissa urheileminen ilmaista?

Ei, mutta pääsäntöisesti se on halpaa, lajista ja harjoittelupaikasta riippuen. HOTin jäsenmaksu tulee kaikkien osallistujien maksaa ja lisäksi periaatteena HOTin jokaisessa lajissa on, että kunkin lajin harrastajat maksavat itse siitä aiheutuneet kulut. Näitä kuluja ovat esimerkiksi sali-, rata- tai kenttävuokra ja mahdollisesti ohjaajan palkka. Helsingin kaupungin kouluissa pidettävät lajit ovat kuitenkin suhteellisen halpoja, sillä kaupunki tukee HOTia maksamalla osan salivuokrasta. Muissakin lajeissa hinta jää yleensä puoleen siitä, mikä se olisi muualla. Harrastaminen tulee yleensä sitä edullisemmaksi, mitä enemmän lajissa on urheilijoita jakamassa kustannuksia. Varusteet ja välineet on kunkin hankittava henkilökohtaisesti. HOT on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten se ei kerää itselleen rahaa, eikä sillä ei ole suurta kassaa, josta jakaa rahaa.

9. Minkä ikäisiä HOTin urheilijat ovat?

Ikähaitari on laaja, parikymppisistä kuuteenkymmeneen. HOT:n jäsenyys edellyttää 18-vuoden ikää.

10. Järjestääkö HOT yhteisiä tapahtumia?

HOTin yhteisiä tapahtumia ovat perinteisimmin olleet yhdistyksen vuosikokoukset sekä kesätapahtumat. Eri urheiluryhmät, kuten lentopalloporukka, uimarit, sulkapalloilijat jne. järjestävät silloin tällöin tapahtumia keskenään (saunailtoja, illanistujaisia, baari-iltoja jne.). Jokainen voi vaikuttaa itse tapahtumien järjestämiseen. HOT ei kuitenkaan yhdistyksenä yleensä voi osallistua tapahtumien rahoittamiseen. Lisäksi HOT voi ottaa osaa ryhmänä (osallistuminen vapaaehtoista) muiden järjestämiin tapahtumiin kuten esim. Helsinki Prideen.

11. Onko HOTissa urheilevan pakko liittyä jäseneksi?

Jokainen seura ja yhdistys edellyttävät niiden palveluja käyttäviltä henkilöiltä tai yhteisöiltä jäsenyyttä. HOTin kurssiluonteisissa (esim. tanssikurssit) järjestämissä harjoituksissa voi käydä olematta yhdistyksen jäsen. Seura kuitenkin toivoo urheilijoidensa liittyvän myös jäseneksi. Jäsenyyttäsi ei kerrota kenellekään eikä HOTin jäsenluettelo ole kenenkään saatavissa. Katso lisäinformaatiota jäsenyys-sivulta.

12. Kuinka byrokraattinen järjestö HOT on?

HOT toimii täysin vapaaehtoisvoimin. Seuralla ei ole yhtään palkattua työntekijää. Käytännössä HOTia pyörittävät kunkin lajin urheilijat itse, joista yksi toimii yleensä lajin vetäjänä. Yhdistyksellä on oltava lain mukaan hallitus, joka tekee viralliset hakemukset ja päätökset. HOTia ei voi verrata tavalliseen ylhäältä johdettuun urheiluseuraan, sillä HOT on jokaisen jäsenensä muokkaama yhdistys.

13. Ovatko HOTissa urheilevat vakuutettu?

HOT ei hanki urheilijoilleen vakuutusta tapaturmien tms. varalle. Jokainen toiminnassa mukana oleva on itse henkilökohtaisesti velvollinen huolehtimaan vakuutuksistaan ja vastaa itse mahdollisista onnettomuuksista jne.

14. Keneen tai mihin tulisi ottaa milloinkin yhteyttä?

Yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta. Voit olla myös suoraan lajivetäjiin, joiden yhteystiedot löytyvät kunkin lajin sivulta.

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on H.O.T. ry ja kotipaikka on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on seksuaalivähemmistöihin kuuluvien urheiluharrastuksen ja -kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, sekä suvaitsevaisuuden edistäminen yhteiskunnassa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, sekä kahdesta kuuteen (2-6) muuta varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee asian mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa ratkaisee arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostina kullekin jäsenelle ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.hot.fi.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. esitetään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.