Sulkapallo – Badminton

Sulkapalloryhmä aloitti HOTissa syksyllä 2000. HOT:n sulkapalloilijat ovat osallistuneet kansainvälisiin HLBT-turnauksiin vuodesta 2004 (Eurogames München) ja voittaneet niissä useita mitaleita. Järjestimme toukokuussa 2008 ensimmäisen oman kv. turnauksen (HOT Helsinki Badminton Tournament), johon osallistui lähes 60 pelaajaa viidestä maasta. Toinen kv.turnaus järjestettiin 18.04.2009. Tällä kertaa ulkomaalaisia oli vain neljä, kolme Ranskasta ja yksi Saksasta. Kolmas kv.turnaus järjestettiin 24.-26.9.2010. Ulkomaalaisia oli mukana Ranskasta neljä ja Saksasta kaksi.

Sulkapallo on harrastajamäärältään HOT:n suurimpia lajeja. Meitä on monentasoisia pelaajia, et siis tarvitse sulkapallosta aikaisempaa kokemusta. Pelivuorot ovat yhteisiä sekä miehille että naisille, ja pelaamme niin kaksin- kuin nelinpeliäkin. Maanantaivuoro on tarkoitettu kehittyneempien pelaajien harjoitteluun. Torstaivuoro sopii myös aloittaville ja vähemmän pelanneille. Pyrimme järjestämään sulkapallon sekä alkeis- että jatkokursseja.
Meillä on myös vakiovuoro lauantaisin elokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin Talihallissa.

Sulkapallo on laji, joka kehittää fyysistä kuntoa monipuolisesti ja tehokkaasti. Hanki siis itsellesi mukava harrastus ja tule mukaan!

Badminton team started in HOT in the Autumn of 2000. HOT’s badminton players have participated in the international GLBT-tournaments since 2004 (Eurogames Munich) and they have won number of medals. We held in May 2008, the first international tournament (HOT Helsinki Badminton Tournament) which was attended by nearly 60 palyers from five countries. The second international tournament was held on 18th April 2009. This time foreigners were only four, three from France and one from Germany. The third international tournament was held on 24th-26th September 2010. Foreigners were six, four from France and two from Germany.

Badminton is one of the biggest sports in HOT by players amount. There are players in different levels, so you do not need to have experience in badminton. The practice time is for both men and women and we play singles and doubles. Monday shift is intended for more advanced players. Thursday shift is also suitable for beginners and less experienced players. We strive to provide courses for beginners and follow-up courses in badminton. We also have regular practice time on Saturdays between middle of August and middle of June in Talihalli.

Badminton is a sport that develops physical fitness versatilely and efficiently. So get yourself a nice hobby and join in!

Hinta – Price

Syyskauden 2021 lajimaksu:

  • Maanantai- tai torstaipelaajilta 40 euroa
  • Sekä maanantai- että torstaipelaajilta 45 euroa

Uudet pelaajat:

  • ensimmäinen tutustumiskerta maksuton

Talihallin vuoro:

  • maksetaan käyntien perusteella, 8-10 euroa per käynti

Lisäksi edellytämme HOT ry:n jäsenmaksun suorittamista (10 euroa v. 2021). Tässä linkki jäsenhakemukseen

Autumn season 2021 fee:

  • players who play only on Mondays or Thursdays 40 euro
  • players who play both on Mondays and Thursdays 45 euro

New players:

  • first time is free of charge

Talihalli:

  • will be paid for visits, 8-10 euro per visit

We also expect HOT membership performance (10 euro in 2021). Here is link to membership application

YHTEYSTIEDOT
Contact

sulkapallo (a) hot.fi
Veli-Matti, p. 050 587 2883

HARJOITUSAJAT JA -PAIKAT
Training times and places

Vuorot jatkuvat normaalisti

Liikuntamylly
30
.8.2021 – 30.5.2022
klo 18.00 – 20.00
Talihallissa
21.8.2021 – 11.6.2022
klo 12.30 – 14.30

Shifts will continue as normal

in Liikuntamylly
August 30th 2021 – May 30th 2022
at 6pm – 8pm
in Talihalli
August 21st 2021 – June 11th 2022
at 12.30pm – 2.30pm

MAANANTAISIN
Syyskausi 2021
(kilpapelaajat/kehittyneet pelaajat)
Liikuntamylly, Myllypuron metroaseman vieressä kentillä 3 ja 4.

ON MONDAYS
Autumn season 2021
(advanced players)
Liikuntamylly, next to Myllypuro subway station on courts 3 and 4.

TORSTAISIN 
Syyskausi 2021
(kaikki pelaajat)
Liikuntamylly, Myllypuron metroaseman vieressä, kentät 1 ja 2.

ON THURSDAYS
Autumn season 2021
(All players)
Liikuntamylly, next to Myllypuro subway station, courts 1 and 2.

LAUANTAISIN
Syyskausi 2021
(jonkin verran pelanneista edistyneisiin pelaajiin)
Talihalli, Huopalahdentie 28 Helsinki kentällä 9.

ON SATURDAYS
Autumn season 2021
(from fewer skillfull players to advanced players)
Talihalli, Huopalahdentie 28 Helsinki court 9.

Ilmoittautumiset kaikille vuoroille ennakkoon osoitteessa
Enrollment for every training times on website
hotsulkapallo.nimenhuuto.com