Sulkapallo – Badminton

Sulkapalloryhmä aloitti HOTissa syksyllä 2000. HOT:n sulkapalloilijat ovat osallistuneet kansainvälisiin HLBT-turnauksiin vuodesta 2004 (Eurogames München) ja voittaneet niissä useita mitaleita. Järjestimme toukokuussa 2008 ensimmäisen oman kv. turnauksen (HOT Helsinki Badminton Tournament), johon osallistui lähes 60 pelaajaa viidestä maasta. Toinen kv.turnaus järjestettiin 18.04.2009. Tällä kertaa ulkomaalaisia oli vain neljä, kolme Ranskasta ja yksi Saksasta. Kolmas kv.turnaus järjestettiin 24.-26.9.2010. Ulkomaalaisia oli mukana Ranskasta neljä ja Saksasta kaksi.

Sulkapallo on harrastajamäärältään HOT:n suurimpia lajeja. Meitä on monentasoisia pelaajia, et siis tarvitse sulkapallosta aikaisempaa kokemusta. Pelivuorot ovat yhteisiä sekä miehille että naisille, ja pelaamme niin kaksin- kuin nelinpeliäkin. Maanantaivuoro on tarkoitettu kehittyneempien pelaajien harjoitteluun. Torstaivuoro sopii myös aloittaville ja vähemmän pelanneille. Pyrimme järjestämään sulkapallon sekä alkeis- että jatkokursseja.
Meillä on myös vakiovuoro lauantaisin elokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin Talihallissa.

Sulkapallo on laji, joka kehittää fyysistä kuntoa monipuolisesti ja tehokkaasti. Hanki siis itsellesi mukava harrastus ja tule mukaan!

The only Finnish LGBTIQ sports club HOT was founded in 1997. The club represents all the Finnish sport groups directed to sexual and gender minorities. HOT is a member of EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federation).

Badminton team started at HOT in the Autumn of 2000. HOT’s badminton players have participated in the international LGBTIQ-tournaments since 2004 (Eurogames Munich) and won number of medals. In May 2008 we organized our the first international tournament (HOT Helsinki Badminton Tournament) in which was alomost 60 palyers from five countries participated. The second international tournament was organised on April 18, 2009. This time there were four foreigners, three from France and one from Germany. The third international tournament was organised on September 24-26, 2010. There were four foreigners from France and two from Germany.

Badminton is one of the biggest sports in HOT by player’s amount. There are players in different levels, so you do not need previous badminton experience. The practice time is for both men and women, and we play both singles and doubles. The Monday shift is intended for more advanced players to practice. The Thursday shift is also suitable for beginners and those who has played less. We try to organise both beginner and advanced badminton courses. We also have regular practice time on Saturdays between mid-August and mid-June in Talihalli.

Badminton is a sport that develops physical fitness versatile and effective way. So get yourself a nice hobby and come along!

Hinta – Price

Syyskauden 2023 lajimaksu:

  • 50 euroa

Uudet pelaajat:

  • ensimmäinen tutustumiskerta maksuton

Talihallin vuoro:

  • maksetaan käyntien perusteella, 8-10 euroa per käynti

Lisäksi edellytämme HOT ry:n jäsenmaksun suorittamista (10 euroa v. 2023). Tässä linkki jäsenhakemukseen

Spring season 2023 fee:

  • 50 euro

New players:

  • first time is free of charge

Talihalli:

  • paid based on visits, 8-10 euros per visit

We also require payment of HOT membership fee (10 euro in 2023). Here is link to membership application

YHTEYSTIEDOT
Contact

sulkapallo (a) hot.fi
Veli-Matti, p. 050 587 2883

HARJOITUSAJAT JA -PAIKAT
Training times and places

Liikuntamylly
29.8.2022 – 29.5.2023
klo 18.00 – 20.00
Talihallissa
20.8.2022 – 10.6.2023
klo 12.30 – 14.30

In Liikuntamylly
August 29th, 2022 – May 29th, 2023
at 6pm – 8pm
in Talihalli
August 20th, 2022 – June 10th, 2023
at 12.30pm – 2.30pm

MAANANTAISIN
Kevätkausi 2023
(kilpapelaajat/kehittyneet pelaajat)
Liikuntamylly, Myllypuron metroaseman vieressä kentällä 4.

ON MONDAYS
Spring season 2023
(competitive players / advanced players)
Liikuntamylly, next to Myllypuro subway station on court 4.

TORSTAISIN 
Kevätkausi 2023
(kaikki pelaajat)
Liikuntamylly, Myllypuron metroaseman vieressä, kentät 1 ja 2.

ON THURSDAYS
Spring season 2023
(All players)
Liikuntamylly, next to Myllypuro subway station, courts 1 and 2.

LAUANTAISIN
Kevätkausi 2023
(jonkin verran pelanneista edistyneisiin pelaajiin)
Talihalli, Huopalahdentie 28 Helsinki kentällä 9.

ON SATURDAYS
Spring season 2023
(from fewer skilful players to advanced players)
Talihalli, Huopalahdentie 28 Helsinki court 9.

Ilmoittautumiset kaikille vuoroille ennakkoon osoitteessa
Registration for all shifts in advanced at
hotsulkapallo.nimenhuuto.com