KOKOUSKUTSU

AIKA: Ti 13.4.2021 klo 18.00

PAIKKA: Verkkokokous (linkki lähetetään sähköpostilla)

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Esitetään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa!

H.O.T. ry Hallitus